پارسینه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمان دانشجویی خوئ در سال 1383 با هدف جلب توجه مسئولان وقت به موضوع کارتن‌خوابی، این اقدام نمادین را با سایر دانشجویان عدالت‌خواه انجام داد. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۷:۲۶ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمان دانشجویی خوئ در سال 1383 با هدف جلب توجه […]


پارسینه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمان دانشجویی خوئ در سال 1383 با هدف جلب توجه مسئولان وقت به موضوع کارتن‌خوابی، این اقدام نمادین را با سایر دانشجویان عدالت‌خواه انجام داد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۷:۲۶

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمان دانشجویی خوئ در سال 1383 با هدف جلب توجه مسئولان وقت به موضوع کارتن‌خوابی، این اقدام نمادین را با سایر دانشجویان عدالت‌خواه انجام داد.