پارسینه: در این مطلب ویدئویی از خفت‌گیری و سرقت پرشیا در کمتر از ۱۵ ثانیه را ببینید. ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ – ۱۹:۱۳ پارسینه: ویدئویی از خفت‌گیری و سرقت پرشیا در شهرک دانشگاه اهواز را ببینید. منبع: چندثانیه


پارسینه: در این مطلب ویدئویی از خفت‌گیری و سرقت پرشیا در کمتر از ۱۵ ثانیه را ببینید.

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ – ۱۹:۱۳

پارسینه: ویدئویی از خفت‌گیری و سرقت پرشیا در شهرک دانشگاه اهواز را ببینید.

منبع: چندثانیه