پارسینه: یک خانم در خیابان با سگ خود در حال عبور بود که یک گربه و سگ خانوم ناگهان به هم حمله می‌کنند. حمله گربه به حرکات کونگ فو بسیار شباهت دارد. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۶:۳۰ یک خانم در خیابان با سگ خود در حال عبور بود که یک گربه و سگ خانوم ناگهان […]


پارسینه: یک خانم در خیابان با سگ خود در حال عبور بود که یک گربه و سگ خانوم ناگهان به هم حمله می‌کنند. حمله گربه به حرکات کونگ فو بسیار شباهت دارد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۶:۳۰

یک خانم در خیابان با سگ خود در حال عبور بود که یک گربه و سگ خانوم ناگهان به هم حمله می‌کنند. حمله گربه به حرکات کونگ فو بسیار شباهت دارد. منبع: خبرفوری