پارسینه: در ویدیویی که در فضای مجازی از شکار کلاغ توسط مار منتشر شد. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۴۸ خبرآنلاین نوشت: در ویدیویی که در فضای مجازی از شکار کلاغ توسط مار منتشر شد. یک مار از روی تیر چراغ برق به سمت کلاغ رفته و آن را شکار میکند و با پیچاندن بدن خود […]


پارسینه: در ویدیویی که در فضای مجازی از شکار کلاغ توسط مار منتشر شد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۴۸

خبرآنلاین نوشت: در ویدیویی که در فضای مجازی از شکار کلاغ توسط مار منتشر شد. یک مار از روی تیر چراغ برق به سمت کلاغ رفته و آن را شکار میکند و با پیچاندن بدن خود سعی میکند کلاغ را به سمت بالا بکشد.