در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار بررسی شده است./باشگاه خبرنگاران   نام کالا قیمت (تومان) قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۱۷,۰۰۰ گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۵۰,۰۰۰ قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو – ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ […]


در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار بررسی شده است./باشگاه خبرنگاران

 

نام کالا قیمت (تومان)
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۱۷,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۵۰,۰۰۰
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰
گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو – ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
راسته با استخوان گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۲۹۴,۰۰۰
ماهیچه ران گوسفند داخلی مهیا پروتئین – ۰.۸ کیلوگرم ۳۶۶,۴۰۰
ران بی استخوان گوسفند مهیا پروتئین – ۸۰۰ گرم ۴۰۴,۸۰۰
ران گوسفندی با استخوان ممتاز رویال طعم – ۱ کیلوگرم ۵۳۵,۰۰۰
گردن اسلایس گوسفند زی پرو – ۱.۵ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
سر دست گوسفندی پویا پروتئین – ۲ کیلوگرم ۸۱۸,۰۰۰