پارسینه: تکان‌های شدید و ترسناک هواپیما به هنگام فرود را در فیلم زیر ببینید. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۱۳ تکان‌های شدید و ترسناک هواپیما به هنگام فرود را در فیلم زیر ببینید.  خلبانان بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی ژاپن در حال فرود در فرودگاه با باد مخالف شدیدی روبرو شدند. تلاش برای فرود تا نزدیکی باند […]


پارسینه: تکان‌های شدید و ترسناک هواپیما به هنگام فرود را در فیلم زیر ببینید.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۱۳

تکان‌های شدید و ترسناک هواپیما به هنگام فرود را در فیلم زیر ببینید.  خلبانان بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی ژاپن در حال فرود در فرودگاه با باد مخالف شدیدی روبرو شدند. تلاش برای فرود تا نزدیکی باند ادامه یافت، اما در آخرین لحظه خلبان، تصمیمش را تغییر داد.