تلاش غم انگیز ایمپالای نصف شده برای فرار از دست کفتار را در فیلم زیر ببنید. ایمپالا‌ها ممکن است در پارک کروگر رایج باشند، اما آن‌ها مبارزان واقعی هستند! فرادید نوشت: سان الوف ویدئوی دلخراش از شکار یک ایمپالا نر توسط یک کفتار ضبط کرده که این حیوان را به داخل علف‌های بلند می‌کشاند تا […]


تلاش غم انگیز ایمپالای نصف شده برای فرار از دست کفتار را در فیلم زیر ببنید. ایمپالا‌ها ممکن است در پارک کروگر رایج باشند، اما آن‌ها مبارزان واقعی هستند!

فرادید نوشت: سان الوف ویدئوی دلخراش از شکار یک ایمپالا نر توسط یک کفتار ضبط کرده که این حیوان را به داخل علف‌های بلند می‌کشاند تا کار را تمام کند. تلاش غم انگیز ایمپالای نصف شده برای فرار از دست کفتار نتیجه ای نداد.

در همین حال، یک پلنگ جوان از نزدیک وضعیت را دنبال می‌کند، اما فاصله‌ای امن را حفظ می‌کند و صحنه را تماشا می‌کند و منتظر لحظه‌ای است که فرصتی پیش بیاید.

کفتار به آرامی گوشت شکم ایمپالا را جدا می‌کند و شروع به خوردن می‌کند، پلنگ با هنوز فقط از راه دور تماشا می‌کند.

ایمپالا تمام تلاش خود را می‌کند تا دور شود، حتی در حالی که نیمه پایینی بدنش کاملاً پاره شده و نیمی از آن آویزان است، خود را بالا می‌کشد تا فرار کند.

متأسفانه کفتار برای همگام شدن با ایمپالا مشکلی نداشت. پس از اینکه کفتار از خوردن سیر شد، ایمپالای نگون بخت را رها کرد تا پلنگی که دور آن دو می‌چرخید، از باقیمانده شکار تغذیه کند.