۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶:۳۰ عروس دریایی زیبا ترین جاندار دریا محسوب می شود. آنها رابطه هم زیستی با جلبک های دریایی دارد. آنها انرژی خورشیدی را به دی اکسید کربن و حتی کربوهیدرات ها تبدیل می کنند.

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶:۳۰

تصاویر زیبا ترین جاندار دریا در حال حرکت+ فیلم

عروس دریایی زیبا ترین جاندار دریا محسوب می شود. آنها رابطه هم زیستی با جلبک های دریایی دارد. آنها انرژی خورشیدی را به دی اکسید کربن و حتی کربوهیدرات ها تبدیل می کنند.