توهم‌های بینایی تصاویری هستند که ادراک ما را به چالش می‌کشند و مهارت‌های مشاهده‌ای ما را آزمایش می‌کنند. هدف اصلی تمام توهمات تصویری فریب سیستم بینایی انسان است به همین دلیل به آن‌ها “توهمات بینایی” نیز می‌گویند. به نقل از سایت طلا؛ فقط افراد تیزبین می‌توانند عدد متفاوت را در عرض ۱۵ ثانیه پیدا کنند! […]

توهم‌های بینایی تصاویری هستند که ادراک ما را به چالش می‌کشند و مهارت‌های مشاهده‌ای ما را آزمایش می‌کنند. هدف اصلی تمام توهمات تصویری فریب سیستم بینایی انسان است به همین دلیل به آن‌ها “توهمات بینایی” نیز می‌گویند.

به نقل از سایت طلا؛ فقط افراد تیزبین می‌توانند عدد متفاوت را در عرض ۱۵ ثانیه پیدا کنند!

تست بینایی؛ کدام عدد با بقیه اعداد فرق دارد؟ + پاسخ

پاسخ:..
..
..
..
..
..
..
..
.

به شما بخاطر دقت و تمرکزتان تبریک می‌گوییم. ما پاسخ را در تصویر زیر برایتان آوردیم.

تست بینایی؛ کدام عدد با بقیه اعداد فرق دارد؟ + پاسخ