۲۹ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۷:۴۸ پارسینه: با انحلال ارتش جمهوری آرتساخ ارامنه برای مهاجرت از قره‌باغ تجمع کردند. پارسینه: با توافق آتش‌بس در قره‌باغ و انحلال ارتش جمهوری آرتساخ، ارامنه این منطقه مقابل پایگاه‌هوایی صلح‌بانان روسیه برای مهاجرت از قره‌باغ تجمع کرده‌اند.


۲۹ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۷:۴۸

پارسینه: با انحلال ارتش جمهوری آرتساخ ارامنه برای مهاجرت از قره‌باغ تجمع کردند.

پارسینه: با توافق آتش‌بس در قره‌باغ و انحلال ارتش جمهوری آرتساخ، ارامنه این منطقه مقابل پایگاه‌هوایی صلح‌بانان روسیه برای مهاجرت از قره‌باغ تجمع کرده‌اند.