پارسینه: سردار رحیمی، فرمانده سابق انتظامی پایتخت حین سخنرانی در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی انتظامی احساساتی شد. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۵:۵۳ فرمانده فراجا با صدور حکمی، سردار حسین رحیمی را به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب کرد. در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی […]

پارسینه: سردار رحیمی، فرمانده سابق انتظامی پایتخت حین سخنرانی در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی انتظامی احساساتی شد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۵:۵۳

فرمانده فراجا با صدور حکمی، سردار حسین رحیمی را به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب کرد. در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی انتظامی سردار رحیمی، فرمانده سابق انتظامی پایتخت در حین سخنرانی احساساتی شد. در ادامه ویدئوی بغض سردار رحیمی در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی انتظامی را ببینید.

انتهای پیام/