پارسینه: بابون سنگدل بچه ایمپالا را شکار و جلوی چشمش خورد. ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۷:۰۰ بابون یک نوع میمون دم کوتاه و از سرده انتر ها و در راسته نخستییان است. این بابون بی رحم در قاره آفریقا و کشور هایی مانند گینه، سنگال، گامبیا و موریتانی زندگی می کند. آنها گوشت خوار هستند […]

پارسینه: بابون سنگدل بچه ایمپالا را شکار و جلوی چشمش خورد.

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۷:۰۰

بابون بی رحم بچه ایمپالا را جلوی چشمش خورد+ فیلم

بابون یک نوع میمون دم کوتاه و از سرده انتر ها و در راسته نخستییان است. این بابون بی رحم در قاره آفریقا و کشور هایی مانند گینه، سنگال، گامبیا و موریتانی زندگی می کند. آنها گوشت خوار هستند و با بی رحمی تمام شکار می کنند.