پارسینه: سبزی، نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس گفت: رای جمع کردن با تبلت و هدیه در شأن مجلس انقلابی نیست. ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۹:۵۳ سبزی، نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس گفت: مقام معظم رهبری همان سال اول فرمودند که خیلی سر و دست نشکنید برای جایگاه‌ها و هیات رئیسه ولی […]

پارسینه: سبزی، نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس گفت: رای جمع کردن با تبلت و هدیه در شأن مجلس انقلابی نیست.

۰۱ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۹:۵۳

سبزی، نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس گفت: مقام معظم رهبری همان سال اول فرمودند که خیلی سر و دست نشکنید برای جایگاه‌ها و هیات رئیسه ولی متاسفانه ما الان شاهد یک روند نادرستی هستیم، برخی مسائل در شأن مجلس انقلابی نیست.

وی افزود: رای جمع کردن با تبلت و هدیه در شأن مجلس انقلابی نیست. / کانال تلگرامی پارسینه