صفحه نخست » گوناگون ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۴ ۰ فشار هوایی که از هواپیما خارج شد باعث زمین خوردن کارکنان و کنده شدن نرده ها شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۴

۰
اتفاق جالب اما خطرناک قبل از بلند شدن هواپیما+ فیلم

فشار هوایی که از هواپیما خارج شد باعث زمین خوردن کارکنان و کنده شدن نرده ها شد.

کد ویدیو