اتفاق جالب اما خطرناک قبل از بلند شدن هواپیما+ فیلم

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۴

۰
اتفاق جالب اما خطرناک قبل از بلند شدن هواپیما+ فیلم

فشار هوایی که از هواپیما خارج شد باعث زمین خوردن کارکنان و کنده شدن نرده ها شد.

کد ویدیو