پارسینه: در ادامه آمار قابل تامل یک نشریه از حضور تکاوران افغان در ایران و تاجیکستان را مشاهده می کنید. ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ – ۲۳:۵۴ به گزارش پارسینه؛ یک نشریه مدعی شد ️بیش از ۱۵۰۰۰ کماندوی سابق ارتش افغانستان در حال حاضر در ایران و هزاران نفر دیگر در تاجیکستان آماده به رزم هستند.

پارسینه: در ادامه آمار قابل تامل یک نشریه از حضور تکاوران افغان در ایران و تاجیکستان را مشاهده می کنید.

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ – ۲۳:۵۴

به گزارش پارسینه؛ یک نشریه مدعی شد ️بیش از ۱۵۰۰۰ کماندوی سابق ارتش افغانستان در حال حاضر در ایران و هزاران نفر دیگر در تاجیکستان آماده به رزم هستند.

آمار قابل تامل یک نشریه از حضور تکاوران افغان در ایران و تاجیکستان+ عکس